163

Jie Zhang#, Xinnan Mao#, Binbin Pan#, Jie Xu, Xue Ding, Na Han, Lu Wang*, Yuhang Wang* and Yanguang Li* Surface Promotion of Copper Nanoparticles with Alumina Clusters Derived from Layered Double Hydroxide Accelerates CO2 Reduction to Ethylene in Membrane Electrode Assemblies. Nano Res. 2023, 16, 4685-4690.

162

Jie Xu#Heng Xu#Anqi Dong#Hao Zhang*, Yitong ZhouHao DongBo TangYifei LiuLexi ZhangXijun LiuJun LuoLijian BieSheng Dai*Yuhang Wang*Xuhui Sun and Yanguang LiStrong Electronic Metal-Support Interaction Between Iridium Single Atoms and WO3 Support Promotes Highly Efficient and Robust CO2 CycloadditionAdv. Mater. 2022, 34, 2006991.

161

张渴凡, 吕芳, 韩娜*, 李彦光* 基于过渡金属大环分子的电化学二氧化碳还原研究进展.《科学通报》2023, 68, 584-595.

160

于潇涵, 黄伟*, 李彦光* 二维共价有机框架材料的可控合成及其光催化应用研究进展.《化学学报》2022, 80, 1494-1506.

159

Wei Huang#, Yongpan Hu#, Zhengyuan Qin, Yujin Ji, Xuan Zhao, Yunling Wu, Qing He, Youyong Li, Chunfeng Zhang, Jun Lu* and Yanguang Li* Highly Crystalline and Water-Wettable Benzobisthiazole-Based Covalent Organic Frameworks for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production. Natl. Sci. Rev. 2023, 10, nwac171.

158

Jie Zhang, Binbin Pan and Yanguang Li* Modulating Electrochemical CO2 Reduction at Interfaces. Sci. Bull. 2022, 67, 1844-1848.

157

张默淳#,冯硕#,邬赟羚*,李彦光* 镁离子电池正极材料研究进展《物理化学学报》2022, 39, 2205050.

156

Hualin Ye and Yanguang Li* Towards Practical Lean-Electrolyte Li-S Batteries: Highly Solvating Electrolytes or Sparingly Solvating Electrolytes? Nano Res. Energy 2022, 1, e9120012 (invited perspective)

155

Xuan Zhao#, Qi Yin#, Xinnan Mao#, Chen Cheng, Liang Zhang, Lu Wang*, Tian-Fu Liu*, Youyong Li and Yanguang Li* Theory-Guided Design of Hydrogen-Bonded Cobaltoporphyrin Frameworks for Highly Selective Electrochemical H2O2 Production in Acid. Nat. Commun. 2022, 13, 2721.

154

Jie Xu#, Gonglei Shao#, Xuan Tang#, Fang Lv, Haiyan Xiang, Changfei Jing, Song Liu*, Sheng Dai*, Yanguang Li*, Jun Luo* and Zhen Zhou Frenkel-Defected Monolayer MoS2 Catalysts for Efficient Hydrogen Evolution. Nat. Commun. 2022, 13, 2193.